Søg

Vandforsyning

Rent og rigeligt grundvand er ikke en selvfølge. Derfor kræver udnyttelsen og beskyttelsen af grundvandet omtanke. Du finder meget mere info på nedestående link fra Vejen Kommune som vi er underlagt. 

 

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Kortlægningens resultater angående beskrivelsen af grundvandsmagasinerne, deres geologiske beskyttelse og de beregnede indvindingsoplande er væsentlige elementer i vurderingen af indsatsbehovet overfor de konkrete vandværkers indvindinger. Link herunder til indsatsplanen for Gesten Vandværk.

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplanen beskriver, hvorledes kommunens borgere og erhverv skal forsynes med vand.

Hvad er en vandforsyningsplan?

Vandforsyningsplanen giver blandt andet svar på følgende spørgsmål:
 – Hvilke områder af kommunen skal forsynes med vandværksvand?
 – Hvilke områder af kommunen skal forsynes med vand fra egen boring?
 – Hvordan administreres vandforsyningslovens bestemmelser i Vejen Kommune?
 – Hvordan tages der vare på forsyningssikkerheden?


Planens bilagsdel indeholder: detaljerede oplysninger om alle kommunens vandværkeskort over vandværkernes forsyningsområder kort over områder, hvor ejendommene planlægges forsynet fra egen boring.

 

Herunder finder du et link til Vejen kommunes vandforsyningsplan der er gældende indtil 2030.