Søg

På denne side finder du vores beredskabsplan. Hvis du skulle få brug for enten at downloade eller printe denne, så benyt venligst vores link herunder. 

Vores beredskabsplan

Beredskabsplan

Gesten Vandværk A.m.b.a. har en etableret beredskabsplan der, i tilfælde af afvigelser i driften, trusler om forureninger eller anden kritisk situation, skal håndtere afværgelser af følgevirkninger og reetablering af forsyningssikkerheden.

 

Opstår der problemer i vandforsyningen kontaktes bestyrelsen, og kun i nødstilfælde, hvor bestyrelsen ikke er at træffe, kan der gøres brug af de nødtelefonnumre der er nævnt i beredskabsplanen.