Søg

Nyttig viden

Spar på vandet

Hver gang, du sparer på vandet, er du med til at sørge for, at vi også har rent grundvand i fremtiden. Det er godt at tænke på, hver gang man tænder for vandhanen – både på badeværelset, i køkkenet og på skolen. Vandspild er overflødigt forbrug, som ingen har glæde af. Det drejer sig om alt fra dryppende vandhaner til utætte installationer. Desværre er de sidste både de sværeste at opdage og de mest kostbare, fordi det ofte drejer sig om enorme mængder vand fra selv en lille sprække.

Check dit vandforbrug

Vi er alle blevet bedre til at spare på vandet, men det er vigtigt fortsat at være opmærksom på sine vaner og vandinstallationer. Check jævnligt om der er utætte vandinstallationer på ejendommen.


Aflæs vandmåleren om aftenen når alle i huset er gået i seng, og ingen bruger vand. Aflæs vandmåleren igen om morgenen før nogen bruger vand. Er aflæsningen om morgenen forskellig fra aflæsningen om aftenen tyder det på, at der er en utæthed i vandinstallationerne, som skal udbedres.


En utæt vandledning f.eks. under gulv, som får lov at løbe i månedsvis uden at blive opdaget, er en dyr affære. Det anbefales derfor, at du aflæser din vandmåler mindst en gang månedligt og undgå ubehagelige overraskelser, når vandregningen kommer. En vandhane som drypper kan koste fra 500-3.800 kroner om året. Et toilet, der løber, kan nemt koste over 1000 kr. om året.


Et brusebad koster generelt ca. 1 krone og 15 øre i minuttet i ren vand pris, selvfølgelig kommer dette an på hvilket bruserhoved du benytter. Husk, at du ikke skal bruge vand, mens du sæber dig ind, så der kan du lige så godt slukke for vandet. Skift evt. til en vandsparende brusertype.


Mange har en dårlig vane med at lade vandet løbe, mens de børster tænder. Det er der absolut ingen grund til. Installer perlatorer (luftblandere) på vandhanerne, det er nemt, billigt og effektivt. En anden løsning kunne være en sensor baseret vandhane, dvs. at denne kun aktiveres når men bevæger hænder eller andet ind forbi området foran vandhanen. Disse fås fra GROHE, Oras osv. og koster normalt ikke mere end en traditionel vandhane. 


Hvis din vaskemaskine er 10 år gammel, bruger den cirka 100 liter vand til en vask – en ny maskine med “A”-mærke bruger det halve. Brug spare program som reducerer forbruget af både el og vand. Og så bruger vaskemaskinen jo også strøm, så tænk på, om du ikke lige kan bruge tøjet en dag til, inden det ryger i vasketøjskurven. Brug vaskebold og spring forvasken over.


Hvis ikke dit toilet allerede har lille og stort skyl, her er der virkelig vand at spare. Et lille skyl  sparer typisk 5-6 liter vand pr. skyl, i forhold til stort skyl. 

Vandets hårdhedsgrad

Vandets hårdhedsgrad bestemmes af mængden af calcium- og magnesium-ioner.


Hårdhedsgraden afhænger derfor mest af undergrundens indhold af kridt, kalk og ler. Vandets hårdhedsgrad har i det daglige mest betydning for vores forbrug af sæbe samt udfældningen af kedelsten. Skalaen for blødt vand til hårdt vand går sædvanligvis mellem 5 °dH og 30 °dH.

Som en tommelfingerregel kan følgende skala bruges:


0 – 4°dH = Meget blødt

4 – 8°dH = Blødt vand

8 – 12°dH = Middelhårdt vand

18 – 24°dH = Hårdt vand

24 – 30°dH = Meget hårdt vand

Mere end 30°dH = Særdeles hårdt vand


Vandet fra Gesten Vandværk er = Middelhårdt vand

Grundvand i Danmark

I Danmark bruger vi grundvand til drikkevand, og derfor er det vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand, og beskytter det mod forurening, således at vi også i fremtiden kan hente rent drikkevand op.

Grundvandet undersøges og kontrolleres løbende.

Ønskes yderligere information og viden om grundvand, kan du læse mere Se mere hér

Drik frisk vand

Vær opmærksom på, at drikkevandets kvalitet kan være forringet om morgenen, efter at vandet har stået stille i forbrugernes installationer hele natten. Brug derfor de første par minutters vand til vask, toiletskyl eller andre formål, hvor vandet ikke drikkes. Når vandets temperatur er faldet, og der kommer koldt vand ud af hanen, er vandet friskt og kan drikkes.

 

Det er en god ide at have en kande med vand stående i køleskabet – så har De altid frisk og koldt vand, og De undgår vandspild ved at vente på, at vandet i hanen bliver koldt.

Undgå metalafgivelser fra armaturer

Mange armaturer i husstanden kan afgive metaller -herunder nikkel -til drikkevandet. Undgå derfor at drikke det første vand, som kommer ud af hanen, når vandhanen har stået stille over natten. Når vandet har løbet lidt og er blevet koldt, er det frisk og kan drikkes. Når vandet har løbet lidt og er blevet koldt, er det frisk og kan drikkes.

Forbrugeransvar

Vandværket har ansvaret for drikkevandets kvalitet frem til forbrugernes stophane/hovedhane, typisk ved grundskel. Forringelser af drikkevandskvaliteten, som skyldes forbrugernes egne installationer samt vandledninger på privat grund, er vandværket derfor ikke ansvarlig for. Men vandværket giver gerne råd og vejledning i tilfælde af problemer eller tvivlsspørgsmål.

Utætte rør

Hvis uheldet er ude, og et rør bliver utæt, er det vigtigt hurtigt at kunne lukke for vandet. Sørg derfor for at vedligeholde din stophane/hovedhane før vandmåleren jævnligt og kontrollere, om hanen lukker tæt. Dette kan gøres ved at lukke stophane/hovedhane, åbne for en vandhane og samtidigt kontrollere, at vandmåleren står stille. Hvis der er problemer, bør du kontakte en blikkenslager/VVS.

Stophaner

Stophane/hovedhane, som typisk er placeret i vejen ca. 30-50 cm. før skel, disse tilhører vandværket og skal derfor altid være til at komme til. Undgå derfor at hæk eller anden beplantning vokser ud over stophane/hovedhane.