Søg

Målere - dit forbrug

Aflæsning af vandmåler

Vandmålere bliver som hovedregel kun aflæst én gang om året og det foregår som reglen altid i første weekend efter nytår. Dog sker det at vi ved test og i andre henseender laver delvise eller komplette aflæsninger. Du skal altså ikke foretage dig noget i forbindelse med registrering af forbrug, men det er fortsat forbrugeren, der har ansvaret for evt. vandspild.

Det er altid en god regel at kontrollere forbruget løbende en gang om måneden for at sikre, at der ikke er utætheder.

Hvordan aflæser jeg min måler?

Alle nye målere der opsættes er HYDRUS målere.  I HYDRUS målerne kan der aflæses mange informationer på displayet. For at få disse informationer skal der navigeres rundt i menuerne. Brugervejledning kan hentes her.

Diehl har desuden lavet en lille video gennemgang af HYDRUS måleren. Videoen kan ses her

Har du haft vandspild?

Det er Vejen Forsyning/Spildevand, der håndterer opkrævning af ledningsafgift efter den indberetning Gesten Vandværk foretager af dit ledningsførte vand.
Hvis du har haft et stort vandspild, kan du søge refusion for vandaflednings afgiften. En række forhold skal dog være opfyldt, for at du kan få refusion:

– Ledningsbruddet er sket på skjulte installationer.
– Vandet er ikke ledt til den offentlige kloak.
– Bruddet er ikke en følge af, at du har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
– Reparationen er udført af en autoriseret kloakmester.

Din ansøgning om refusion skal indeholde oplysninger om dit normale vandforbrug, størrelsen af vandspildet og en kopi af regningen fra det VVS-firma, der har udbedret skaden.

Send din ansøgning til Vejen Forsyning a-s, Gormsvej 7, 6600 Vejen, der så behandler ansøgningen og giver dig svar.

Læs evt. lovgivningen på SKATs hjemmeside: