Søg

Målerbrønde, stophaner og ledninger

Som udgangspunkt er ledningsnettet efter skel forbrugerens ansvar.

 

Stophaner repareres og skiftes af vandværket. Forbrugeren skal dog sørge for at stophanedækslet altid er synligt. Vandværket skal have fri adgang til målerbrønden for kontrol og/eller udskiftning af vandmåleren.

 

Læs mere om vandmålere og målerbrønde i vores regulativ.

Placeringer

For at se Gesten Vandværks ledningsnet og placeringer af stophaner, benyt nedestående link til Thvilums portal.