Søg

Vandværket blev etableret 1938 med første boring

Selskabet, der er stiftet den ­­­­­­­­­­­6. maj 1938, er et andelsselskab med begrænset ansvar, selskabets navn er Gesten Vandværk A.M.B.A.

 

Vandværket har gennem årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk, med næste 500 andelshavere. Anlægget består af to rå vands boringer, der tilsammen sikrer at vi vil kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet og leverings sikkerhed.

 

Vandværket er senest renoveret i 2016, hvor de gamle bygninger blev væltet på matriklen og et helt nyt vandværk opført. Mere info herom under fanen Om os – Vandværket.

 

Vandværket udpumper ca. 75.000 m3 årligt til godt 500 ejendomme/andelshavere svarende til ca.2000 forbrugere.

 

Vandværket har 2 boringer, som er placeret henholdsvis på vandværkets matrikel på Stadion alle 14 samt beliggende på kommunal grund nær Stadion allé 20. Alt vandet pumpes op fra disse to boringer, der hentes fra en dybde på 50 og 55 meter.

Nyheder

Ekstra kontrol målinger…

Vi besluttede sidste år i bestyrelsen, at vi fra og med 2024 ville udføre omkring 4 årlige aflæsninger, dvs. 3 ekstra aflæsninger fordelt ud over året. Herved håber vi på, at evt. forbrugere der måtte være ramt af en evt. lækage, kan blive opdaget med en lidt hurtigere frekvens.

Vi i vandværket

Group

Vi sidder i dag 5 indvalgte i bestyrelsen som varetager samtlige opgaver for at drive værket.


Det er bestyrelsens ansvar, at der arbejdes ud fra gældende vedtægter. I henhold til vedtægterne er generalforsamlingen højeste myndighed, men den daglige ledelse er bestyrelsens ansvar.


Bestyrelsen har et kollektivt ansvar. Det vil sige, at alle i bestyrelsen har ansvaret for den måde, ledelsen af værket udføres på, og ansvaret for, at ledelsen udføres inden for de lovmæssige rammer.


Bestyrelsen har ligeledes ansvaret for bogføring og formueforvaltning. Det vil sige, at bestyrelsen er ansvarlig for kasse og regnskab over for generalforsamlingen, og for at formue er anbragt trygt og passende forrentet.


Vi håber alle at vi sammen i bestyrelsen og ligeledes i samarbejde med selve forbrugerne vil kunne blive ved med, at skabe de rigtige forudsætninger for at vi sammen kan drive et fremtidssikkert vandværk. 


Bestyrelsen – Gesten Vandværk A.M.B.A