Søg

Lukkeprocedure

Lukkeprocedure ved restance

Vandafgifter til Gesten Vanværk opkræves 2 gange om året af Vejen Forsyning. Såfremt det
skyldige beløb ikke indbetales i henhold til betalingsbetingelser udsender Vejen Forsyning 1.
rykkerbrev. I henhold til vandværkets takstblad pålægges det skyldige beløb ekstra 100 kr. i
rykkergebyr. Såfremt beløbet ikke indbetales i henhold til forfaldsdato udsendes 2. rykkerbrev,
og det skyldige beløb pålægges igen 100 kr. i rykkergebyr.


Hvis det skyldige beløb ikke indbetales efter 2. rykkerbrevs forfaldsdato iværksætter
vandværket lukkeprocedure. Der udsendes et brev til forbrugeren med besked om, at
vandværket vil foretage lukning af vandforsyning til ejendommen. Forbrugeren får 7 dage til at
foretage indbetaling inden der foretages lukning for vandtilførsel. Det kan foretages i henhold til
”Fællesregulativ for private almene vandværker i Vejen Kommune” afsnit 14.1.3.


Såfremt der skal foretages ledningsarbejde i forbindelse med lukning, vil disse udgifter blive
pålagt forbrugeren sammen med lukkegebyret. Er der ekstraordinære omkostninger i
forbindelse med genåbning vil disse også sammen med åbningsgebyret blive pålagt ejeren.


Det skyldige beløb skal indbetales inden genåbning finder sted.