Søg

Generalforsamling 2024

Der indkaldes
til ordinær generalforsamling

i Gesten
Vandværk torsdag den 21. marts 2024

kl. 19.30 i Gesten 

forsamlingshus

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Se dagsorden herunder samt vedtægter på www.gesten-vand.dk

Dagsorden for Generalforsamling 2024

De afgående bestyrelsesmedlemmer modtager alle genvalg.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen

formand@gesten-vand.dk

Da Gesten Vandværk er vært ved et let traktement, ser vi gerne

tilmelding på formand@gesten-vand.dk eller 31954166.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen