Generalforsamling i Gesten Vandværk

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Gesten Vandværk 

torsdag den 13. august 2020 kl. 19.30 i Gesten Fritidcenter/Cafeteriet

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Se dagsorden og vedtægter på www.gesten-vand.dk

De afgående bestyrelsesmedlemmer modtager alle genvalg.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 

senest 4 dage før generalforsamlingen formand@gesten-vand.dk

Da Gesten Vandværk er vært ved et let traktement, ser vi gerne

tilmelding på formand@gesten-vand.dk eller 31954166.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 Se formandens beretning her.: formandens beretning

Se dagsorden her: dagsorden

Spørgsmål kan rettes til Arne på mobil: 31954166 el. mail: formand@gesten-vand.dk

Gesten Vandværk har foretaget vandanalyser, se den under fanen Vandanalyser